top of page

Illustration, grafisk formgivning och original av kataloger

HSI Förlag AB, (Hälso- och sjukvårdsinformation AB) är ett informationsföretag som har specialiserat sig på att kartlägga, underhålla och sammanställa databaser och register främst för stat, kommun och landsting samt fastighetssektorn. Jag var anställd som grafisk formgivare hos HSI Förlag under 2008–2009.

Det fanns ingen grafisk profil när jag började arbeta hos HSI. Jag fokuserade på att utveckla befintligt formspråk och forma några gemensamma formregler för att knyta de olika produktionerna till varandra. Här ser ni en serie publikationer med kontaktuppgifter till svensk hälso- och sjukvård som jag har formget och illustrerat.

Uppdragsgivare: HSI Förlag

Byrå: Art-O-Matic

Grafisk form och original: Corinne Sperens

Illustrationer: Corinne Sperens 

bottom of page